PD RIbnica prejelo priznanje Občine Ribnica za leto 2023

Na predvečer praznika občine Ribnica, ki ga obeležujemo 23. oktobra, je 22. oktobra 2023 v dvorani Športnega centra Ribnica potekala slavnostna prireditev z bogatim kulturnim programom. Prireditev je tokrat postregla s presežki: na glasbenem področju, po številu prisotnih visokih gostov in izjemnih dosežkih letošnjih nagrajencev.

PD Rbc prizn2023 vsi 11 RESETO november 2023 splet rs

Naziv častni občan je bil podeljen dr. Božidarju Voljču za dolgoletno delo na področju zdravstva ter prispevek k promociji in ugledu Ribnice.

Gallusovi priznanji sta bili podeljeni Petru Lesarju za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju ribniške in slovenske kulturne dediščine ter Petru Andolšku za izjemen dosežek na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike.

Urbanovo nagrado je za dolgoletno delo na področju lokalnega informativnega medija prejela Televizija R Kanal+, d. o. o.

Priznanji Občine Ribnica sta bili podeljeni Planinskemu društvu Ribnica za dolgoletno delo in prispevek k promociji planinskih poti v Ribnici ter Anžetu Goležu za dosežke na športnem področju.

Priznanje župana je prejel Božo Kostadinovski za izjemen prispevek na humanitarnem področju.

 

Obrazložitev Občine Ribnica za podeljeno priznanje PD Ribnica:

"Planinsko društvo Ribnica ima dolgo tradicijo, ki sega v leto 1979, ko je bilo na pobudo Nandeta Nosana ustanovljeno Planinsko društvo Inles, katerega pokrovitelj je bil Inles Ribnica. Ker se je v društvo vključevalo vedno več članov iz različnih sredin in krajev občine, se je to leta 1989 preimenovalo v Planinsko društvo Ribnica. Tedanje vodstvo je dalo pobudo za izgradnjo planinske koče pri Sveti Ani, ki je priljubljena izletniška točka tako domačinov kot drugih ljubiteljev narave. Planinsko društvo Ribnica je kočo dogradilo leta 1992 in jo slovesno odprlo 26. junija 1993. V letošnjem letu obeležujemo 30-letnico odprtja koče. Med pohodniki gre priljubljenost tega vrha, ki odpira pogled na celotno Ribnico, prav gotovo pripisati tudi zaslugam Planinskega društva Ribnica, ki že trideset let vestno skrbi za Kočo pri Sveti Ani. Ta je vpisana in objavljena v vodniku planinskih postojank v Republiki Sloveniji. Glede na dolgoletno zgodovino društva in vse njegove aktivnosti ter kot spodbudo za njegovo nadaljnje delovanje je Občina Ribnica Planinskemu društvu Ribnica podelila priznanje Občine Ribnica za leto 2023."

PD Rbca priznanje 2023 11 RESETO november 2023 splet

Vir: Rešeto, november 2023