Odseki

Markacijski odsek

ČLANI MARKACIJSKEGA ODSEKA:
1. Andrej DROBNIČ, markacist PZS – načelnik
2. Roman Petelin, markacist PZS,
3. Tadeja Štupica, markacist PZS,
4. Valerija LOVŠIN, markacist PZS,
5. Adriana INDIHAR, markacist PZS,
6. Miran KOZINA, markacist PZS,
7. Andrej ČAMPA, markacist PZS,
8. Uroš TANKO, markacist PZS,
9. Urban MRHAR, markacist PZS.

Vodniški odsek

ČLANI VODNIŠKEGA ODSEKA:
1. Tomaž PAHULJE, vodnik PZS - načelnik VO,
2. Stane BABIČ, vodnik PZS,
3. Marjan INTIHAR, vodnik PZS,
4. Zdenka MIHELIČ, vodnik PZS,
5. Roman PETELIN, vodnik PZS,
6. Tatjana LEVSTIK, mentor PS,
7. Aleksandra SKOK, mentor PS.

Gospodarski odsek

ČLANI GOSPODARSKEGA ODSEKA
1. Jože KOZINA, načelnik GO PD Ribnica,
2. Stane LOVŠIN,
3. Veljko PETKOVIČ.

 

Mladinski odsek 
TRENUTNO je odsek brez vodstva in članov.
Mladinski odsek Planinskega društva Ribnica je eden od 4 odsekov društva. Odsek je bil ustanovljen leta 1995, 1. občni zbor Mladinskega odseka pa je bil na Miklavžev dan leto kasneje (6.12.2006). Odsek sestavlja mladina od predšolske vzgoje, osnovnošolcev, dijakov in študentov.

Prvi načelnik je bil Ciril Zbačnik leta 1995. Nato je sledila načelnica Zdenka Mihelič (1996), za njo Gregor Češarek (2001), leto kasneje Martin Žuk (2002) in kot zadnja in še aktualna Barbara Vogrinec (2004). Mandat praviloma traja 2 leti.

V okviru odseka je bilo uspešno izvedenih že nekaj planinskih mladinskih taborov. Kot prvi je bil na Travni gori leta 1995. Leto kasneje je sledil tabor Vas pri Kolpi (1996) in leta 1997 Brsnik pri Kolpi. Nato se je taborjenje preselilo na Gorenjsko, kjer je bil leta 1998 v Krnici, na Pokljuki leta 1999, z par letnim premorom leta 2003 v Dovjah pri Mojstrani in kot zadnji leta 2004 na domačem terenu na Sv. Ani.
Še preden pa je bilo uradno ustanovljeno društvo, je že deloval planinski krožek z začetkom leta 1989. Udeleženci krožka so sodelovali v akciji Mladi planinec, se udeleževali tekmovanj Mladina in gore ter se izobraževali v Planinski šoli. V začetku in dolga leta je imel prostore v osnovni šoli, nato pa v društvenih prostorih zaradi nesoglasja s šolo in ravno zaradi nezainteresiranosti s strani vodstva šole, danes krožek ne deluje več.  
V vrtcu Ribnica deluje od leta 1995 tudi akcija Ciciban planinec.
V lanskem letu se je odsek povezal tudi z Ribniškim študentskim klubom (RŠK), kateri subvencionira letno članarino za dijake in študente v vrednosti 1000 sit. Kupone je možno s potrdilom o šolanju dvigniti v prostorih RŠK-ja.

Barbara Vogrinec, bivša načelnica Mladinskega odseka PD Ribnica

Markacijski odsek

 Še ni vsebine

Vodniški odsek

 Še ni vsebine

Gospodarski odsek

 Še ni vsebine