Planinska članarina 2019

Spoštovani člani in članice PD Ribnica in s tem planinske organizacije (PZS)!

Obveščamo vas, da je društvenih prostorih PD (Škrabčev trg 5, Ribnica) v času uradnih ur vsak torek ob 18. uri (v zimskem času) že možno plačati planinsko članarino za leto 2019.

Vse člane prosimo, da članarino poravnajo čim prej oz. čim prej v začetku leta, da boste zavarovani na svojih planinskih pohodih in izletih. Članstvo v planinski organizaciji je pogoj za udeležbo na planinskih pohodih, prav tako pa ste člani zavarovani na planinskih poteh tekom svojih izletov v gorah.

Več o planinski članarini v letu 2019 >>> (vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti).

Preberite tudi: Članarina PZS 2019 v znamenju pomoči pri gradnji koče na Korošici.

Gremo skupaj varneje v gore!
PD Ribnica

--------------------------------------------------------------------------
Vrste in višina članarine za leto 2019

Vrste članstva

Višina članarine

član z največjim obsegom ugodnosti

56,00 €

A/z družinskim popustom

51,00 €

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00 €

B/z družinskim popustom

21,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50 €

S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

17,00 €

S + Š/z družinskim popustom

13,80 €

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P + O/z družinskim popustom

5,60 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

8,00 €

IN/z družinskim popustom

6,60 €

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 

Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost. 

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.